Причини

Възникването на болестта има известна зависимост от наследствените фактори и начина на хранене. Тя е по-разпространена при хора, които се хранят с продукти, богати на мазнини и ниско ниво на растителна целулоза..

Сред факторите, увеличиваващи риска от рак на правото черво, се отбелязват още вродената патология, хроничните болести на дебелото черво, обменните заболявания, метаболитният синдром.

Полипите на правото черво са едно от най-разпространените предракови състояния и изискват навременни мерки за лечение.

Симптоми

Ракът на правото черво в ранните стадии обикновено няма ярка клинична симптоматика, поради което рядко се открива навреме. По-късните му прояви са: нарушения в дефекацията, кровотечение през ануса, чревна непроходимост, отслабване, анемия с неизвестен произход, болки ниско в корема, лентовидни фекалии.

Диагностика

Тя включва разпитване на болния за оплакванията и наследственните фактори, както и лабораторни методи - общ и биохимически анализ на кръвта, тестиране на копрограма, туморни маркер и.

При рака на правото черво се проявяват раковия ембрионален антиген и туморния маркер СА-19-9. Инструменталните методи за диагностиката му включват изследване на вътрешните стени на правото и сигмоидното черво (ректороманоскопия), ендоскопско изследване на дебелото черво (колоноскопия) и рентгенографско изследване на дебелото черво с контрастно вещество (иригоскопия).

Лечение

Хирургично отстраняване на тумора, прилежащите лимфни възли и тъкани - това е основната методика за борба с рака на правото черво.

Отстраняването на полипи на ректума често се прави по време на колоноскопия, като процедурата се извършва с електрокоагулация. Ако от хистологичното изследване на полипа се откриват злокачествени клетки, които не се распространяват към основата му, може да се счита, че проведеното лечение е достатъчно пълно.

Конкретният метод за лечение на рака на правото черво се избира индивидуално от лекаря, като се отчитат размерът на тумора, стадият на болестта, степента на засягане от метастази на лимфните възли и останалите органи и тъкани. Обикновено се извършва екстирпация или резекция на правото черво с реконструктивна операция.

Средните по размер тумори на правото черво понякога може да се отстранят лапароскопски. Прави се и отстраняване на тъканите на регионалните лимфни възли, за да се разкрие засягането от злокачествените клетки. Пациентите обикновено понасят по-леко лапароскопската методика, за нея са нужни по-малко сили, а рискът от рецидиви не превишава този при традиционните операции.

Ако откритият рак е в късните стадии с дълбоко прорастване в околните тъкани и многочислени метастази, е необходима палиативна операция - отстранява се туморът, за да се освободи луменът на червото и да се облекчи състоянието на пациента.

Ракът на правото черво в късните стадии не се поддава на пълно излекуване.

Хирургичното лечение рака на правото черво в онкологичната практика често се съчетава с лъчетерапия и химиотерапия - за профилактика на последващи рецидиви. В химиотерапията се използват лекарствени препарати, чието действие позволява подтискане на злокачествените клетки. Лъчетерапията може да се използува като допълнително средство за профилактика на рецидиви след оперативното отстраняване на тумора, както и за смаляване на размерите на тумора и облекчение на състоянието на болните.