Ракът на яйчниците е един от най-разпространените в съвременното общество онкологични гинекологични заболявания. Намира се второ място по разпространенност, като отстъпва само на злокачествените тумори на матката. При това статистиката подтвърждава - именно ракът на яйчниците в онкологията се счита за най-разпространената причина за смърт в сравнение с другите злокачествени тумори на половите органе.

Признаци и симптоми на рака на яйчниците

Локалните форми на рака на яйчниците обикновено не се съпровожда от симптоми. При много болни симптомите възникват едва в третия стадий на рака на яйчниците. При младите жени внезапно внастъпва болка в корема - симптоматика на«острия» корем. Причината е или перфорация на капсулата или усукване накрачето на тумора.

Ракът на яйчниците при много пациентки се проявява със своите симптоми при един вече разпространен процес - умора, отслабване, общо чувство за слабост, повишена температура на тялото, интоксикация на организма, отслабване на организма. Също може да има гадене, повръщане, тежест ниско в корема, диария, която се редува със запек. В резултат на асцита е възможно увеличаване на кораме, с чувство разпъваща тежест.

Причини за развитието на рака на яйчниците

Причините за развитието на рака на яйчниците, подобно на всички други онкологични заболявания, засега в съвременната медицина така и не са били точно установени. За развитието на тази патология могат да способстват неблагоприятни наследствени фактори, подлагането на женския организъм на влиянието на вредни вещества, различни вирусни инфекции.

Ракът на яйчниците по произхода си може да бъде първичен (туморът отначало се развива като злокачествен), вторичен (развитието на злокачествения тумор започва на база на доброкачествен), метастатичен (развитие на тумор резултат на разпространението по лимфен или кръвен път на туморни клетки от други места).

Диагностика на рака на яйчниците

По време на контролен преглед лекарят може за заподозре развитието на болестта, отчитайки следните възможни симптоми на проблема - бърз растеж на тумора. Доброкачествените тумори не се развиват с такава скорост.

Също така внимание заслужава и едновременното наличие на образуванието в яйчника, и на асцита - който представлява събиране на течност в коремната кухина. За проблем свидетелства и одновременното поразяване на левия и десния яйчник. Доброкачественият тумор засяга само едната страна.

Понякога рак на яйчниците се открива напълно случайно при биопсия и хистологично изследване под микроскоп. Първият от признаците на рака на яйчниците, заслужаващи вниманието на специалиста, е именно асцитът. Когато жената стои права , с видимо силно изпъкнал напред корем. В легнало положение коремат е разлят като жабешки.

В някои случаи, при късни стадии на рака на яйчниците, един много голям тумор може да се открие и опипване през предната коремна стена.

При това коремът се явява силно увеличен по размера си, а в легнало положение формата му се съхранява както преди. Метастазите могат лесно да се открият при външен оглед, без необходимост от допълнителни методи на изследване.

Раковите клетки от яйчника може да попаднат в пъпа, с поява на мокрене в това място. Метастазите в пъпа са пурпурно-сини. За да се проведе пълноценна диагностика на рака на яйчниците, е необходимо обезателно да се назначи ректо-вагинално изследоване - провежда се през влагалището и правото черво.

Лечение на рака на яйчниците

Онколозитеопределят индивидуална стратегия за лечение в зависимост от състоянието на пациентките, стадия на болестта. В това число предстои да се отчете морфологичната структура на тумора, стадия на процеса, степента на диференциация, имунният статус, възрастта на болната, хроничните заболявания като противопоказания. Лечението на рака на яйчниците винаги се провежда комплексно.

Водещият метод за лечение на рака на яйчниците - хирургичният способ и химиотерапия. Химиотерапията способствува за подобрение на резултатите от лечението на локалната болест, като остава водещо решение и при тумор с дисеминиран характер. Химиотерапията при рака на яйчниците може да се използва и в предоперативния период, за да се намалят проявленията на заболяването. Определянето на конкретната последователност на лечение се назначава от онкологичнки комисии, които се състоят от онколози,хирурзи.лъчетерапевти и др.