Консултативен кабинет Д-р Костадин Зарков

Да се подложа ли на оперативно лечение? Възможно ли е да го избегна? Ако не, какъв е рискът от усложнения и какъв е шансът ми да оздравея?

Като практикуващ хирург ми се налага често да отговарям на тези въпроси. И почти винаги, преди да ми ги зададат, пациентите ме питат: колко пъти сте извършвал тази операция? Въпросът е разбираем.

За да се решите на операция, на вас ви е необходима вяра. Влизайки в анестезия, вие очаквате да се окажете без болка и памет в експертни, опитни ръце, от които да получите лек. Съмнявам се, че сте чели медицинска литература, за да узнаете, че в хирургията заместител на опита няма. Но вероятно разбирате интуитивно това, което в редица проучвания е вече доказано - че хирурзите в болници, където се извършват по-голям брой сложни операции, постигат по-добри резултати и по-ниски нива на усложнения и смъртност от колегите им с по-малка практика. Моят над 30-годишен клиничен и практичен опит ме е научил, че всеотдайната работа над операционната маса е универсален, но верен път към най-значимите изводи в хирургията. Ето защо съм убеден, че бих могъл да ви бъда полезен, ако решите да посетите моя консултативен кабинет.

Консултацията има за цел:

Да изясни всички въпроси относно вашата диагноза на базата на направените от вас изследвания - кръвни, ехографски, скенер, ендоскопия, тумор-маркери, биопсия и др., както и въз основа на епикризи и документи от предходно лечение, консултации и онкокомосии.

При посещение да ви направи клиничен физикален преглед

Да уточни има ли определено заболяване, каква е прогресията му и произтичащата от нея опасност.

Да изясни подходящото лечение - хирургично (оперативно) или консервативно би трябвало да бъде то, къде и от кого би могло да се проведе

Да даде съвет каква операция би била най-ефективна, целесъобразна и възможна за вашия случай - радикална, палиативна, конвенционална (отворена), лапароскопска, едноетапна, двуетапна и т.н.

Да уточни спешно ли е извършването на операцията, или срочно, или би могло да бъде отложено за известно време в зависимост от вашата индивидуалност и различните фактори, свързани с болестта.

Да се обсъдят очакваните и неочакваните резултати от радикалното оперативното решение - възможните физически и психологични промени.

Да се обсъди решението на онкокомисия.

Да се направи карта на болестта - от диагнозата през лечението, проследяването му, деспансеризирането, излекуването или значителното повлияване от извършена операция

Болестта ви - доброкачествена или злокачествена - чака своя лек, аз мога да ви помогна да го намерите.